Hội thảo - Đào tạo

Hội thảo - Đào tạo

Mô tả ngắn

Không gian thoáng đãng với cảnh quan xung quanh đẹp rất phù hợp để tổ chức các hội nghị, sự kiện.